01-12-2017

Zapytanie Ofertowe na przewóz gorących posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

Formularz ofertowy

Zapytanie cenowe

Oświadczenie wykonawcy

 

 21-12-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ustawa "Za życiem"

 

Z dniem 1 stycznia 2017r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku realizuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Ponadto na wniosek rodziny po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego określonego w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” Ośrodek będzie mogła przydzielić asystenta rodziny.

Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskać można na stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku oraz w jej siedzibie ul. Warszawska 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz telefonicznie pod numerem 43 8215 620.

 

 

 NABÓR WNIOSKÓW

 

Od 1 sierpnia 2017r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku będzie mozna składać wnioski o przyznanie następujących świadczeń:

- świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+"

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczeń rodzinnych

Na ich podstawie przyznawane będą świadcznia na okres od 1 października 2017r. do 30 wrzesnia 2018r. (dla świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego) oraz na okres od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r. dla świadczeń rodzinnych

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM  „RODZINA 500+”

Od  dnia 1 kwietnia 2016r.  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku realizuje  Program „Rodzina 500+” .
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2016r. poz. 195)  świadczenie wychowawcze  w kwocie :  500, 00 zł. przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie ( nie mają tutaj  znaczenia dochody ).
Na pierwsze dziecko  w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje osobom , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:  800,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:  1200,00zł.
Na okres zasiłkowy od kwietnia 2016r. do września 2017r.  brane są pod uwagę dochody za rok 2014.

Wnioski  o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku ul. Warszawska 7 lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
• portalu empatia.mrpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które min. wygeneruje podpis elektroniczny);
• platformy usługowej PUE  ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( należy rozpocząć od założenia konta);
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
• Elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto).

UWAGA! 
Świadczenie wychowawcze na wnioski  złożone w okresie od dnia 01 kwietnia 2016r. do dnia 01 lipca 2016r. ( włącznie) zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016r.

Wypłata świadczenia wychowawczego następuje nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca za pośrednictwem wskazanego przez wnioskodawcę rachunku bankowego.

 

poniedziałek, 21 maja 2018 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016