Świadczenia rodzinne  przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, którzy spełniają określone Ustawą o świadczeniach rodzinnych warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania , przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

piątek, 15 grudnia 2017 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016