26-03-2021

Nowe terminy składania wniosków w ramach programu "Rodzina 500+" na okres świadczeniowy 2021/2022

 

Informacja

Wzór wniosku SW

Wzór wniosku SW-1Z

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-03-2021

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

Nabór strona 1, Nabór strona 2, Nabór strona 3

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Zarządzenie nr 3/2021

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne - 26.03.2021

 

30-03-2021

 

Informacja o wynikach naboru

 

Informacja

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Szadek na lata 2021-2031

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Szadek na lata 2021-2031

 
Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Szadek na lata 2021-2031
część 1     część 2    część 3

 

Formularz Konsultacji Społecznych dotyczący Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Szadek na lata 2021-2031

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 4/2020

p.o. kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku z dnia 14 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy

 

Zarządzenie Nr 4/2020

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021 dla Gminy i Miasta Szadek

 

Zapatynie ofertowe

Oferta

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY I MIASTA SZADEK NA LATA 2021-2031

 

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Szadek na lata 2021-2031zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w anonimowym badaniu ankietowym.   Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy i Miasta Szadek na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie. Zatem uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, informacje te pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy i Miasta Szadek.
Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Szadek w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.
Badanie ankietowe jest anonimowe i zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety w formie elektronicznej lub papierowej. Wypełnioną wresję elektroniczną można odsyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w tytule wiadomości zamieszczając informację: ,,Ankieta". Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku, ul. Warszawska 7, 98-240 Szadek. Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  od poniedziałku do piątku     w godzinach od 7.30 do 15.30.Prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 23.11.2020r.
                                                                                                                   

                                                                                                                         Z góry dziękujemy za udział w badaniu.
                                                                                                                          MGOPS w Szadku

 

Ankieta

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie nr 3/2020 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku

z dnia 16 października 2020r.

w sprawie zmiany trybu obsługi interesantów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku

 

Zarządzenie nr 3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30 tysięcy euro.

Zapytanie ofertowe - opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2021 - 2031.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku z dnia 01.09.2020

 

Zarządzenie Nr 2/2020

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem informujemy, że od dnia 16.03.2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku w celu załatwienia spraw prosi o kontakt pod numerami telefonów 43 8215-917 / 43 8215-620

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski na świadczenia rodzinne i 500+ można składać elektronicznie przez empatię.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o udzielenie pomocy społecznej będą przyjmowane od dnia 01.04.2020

 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Zarządzenie nr 1/2020
 
Kierownika MGOPS w Szadku z dnia  13.03.2020r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnej obsługi petentów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku związanych z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Szadek.
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

W związku z wprowadzeniem  prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa covid-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Szadek informujemy, że od dnia 16.03.2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku w celu załatwienia spraw prosi o kontakt pod numerami telefonów 43 8215-917 / 43 8215-620

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski na świadczenia rodzinne i 500+ można składać elektronicznie przez empatię.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o udzielenie pomocy społecznej będą przyjmowane od dnia 26.03.2020

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zarządzenie nr 3/2019
Kierownika Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku
z dnia 29 listopada 2019r.
 
W sprawie ustalenia dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku dnia 27 grudnia 2019 roku, dniem wolnym od pracy i ustalenia jego odpracowania.
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
25.11.2019r.
Zapytanie ofertowe na przewóz gorących posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy i Miasta Szadek
 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - oferta

Oświadczenie wykonawcy

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku z dnia 20 sierpnia 2019r.

 

 

 Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku publikuje sprawozdania finansowe jednostki za 2018r.

 

Bilans MGOPS w Szadku

Rachunek zysków i strat MGOPS w Szadku

Zestawienie zmian w funduszu MGOPS w Szadku

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przekazuje informację dotyczącą naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków RPO, POWER.

"Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)"

"Aktywacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o realizacji projektu

"Aktywacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"      

 

 

   07-12-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

22-11-2018

Zapytanie Cenowe na przewóz gorących posiłków dla uczniów szkół na terenie Gminy i Miasta Szadek

 

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można składać wnioski o przyznanie nastepującego świadczenia:

- Świadczenia z programu "Dobry start".

Na ich podstawie przyznane będą świadczenia na okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada 2018r. drogą elektroniczną, natomiast drogą papierową od 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018r. pozostawia sie bez rozpatrzenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

    

     1.Administratorem danych osobowych jest: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 7, 98-240 Szadek, e-mail:                 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wojtowicz, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     3.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do załatwienia sprawy

       w MGOPS.

     4.Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z Ustawy

       z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw regulujących obowiązek prawny Administratora.

     5.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy

       o pomocy społecznej oraz innych ustaw regulujących obowiązek prawny Administratora, w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy         zastępczej, Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,             ponadto dane mogą być przetwarzane na innej podstawie prawnej, w szczególności na podstawie art. 6 ust 1 lit a- b oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

     6.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto: podmiotom         świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

     7.Okres przechowywania danych osobowe wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

     8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

        

         a.dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

         b.sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia

         c.usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

         d.ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

         e.wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia

Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

        

         a.przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;

         b.cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 ogólnego rozporządzenia.

    

     9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie                 danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

     10.Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie         nierozpoznanie sprawy.

     11.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

     12.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ustawa "Za życiem"

 

Z dniem 1 stycznia 2017r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku realizuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Ponadto na wniosek rodziny po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego określonego w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” Ośrodek będzie mogła przydzielić asystenta rodziny.

Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskać można na stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku oraz w jej siedzibie ul. Warszawska 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz telefonicznie pod numerem 43 8215 620.

 

 

 NABÓR WNIOSKÓW

 

Od 1 sierpnia 2017r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku będzie mozna składać wnioski o przyznanie następujących świadczeń:

- świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+"

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczeń rodzinnych

Na ich podstawie przyznawane będą świadcznia na okres od 1 października 2017r. do 30 wrzesnia 2018r. (dla świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego) oraz na okres od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r. dla świadczeń rodzinnych

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM  „RODZINA 500+”

Od  dnia 1 kwietnia 2016r.  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku realizuje  Program „Rodzina 500+” .
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2016r. poz. 195)  świadczenie wychowawcze  w kwocie :  500, 00 zł. przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie ( nie mają tutaj  znaczenia dochody ).
Na pierwsze dziecko  w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje osobom , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:  800,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:  1200,00zł.
Na okres zasiłkowy od kwietnia 2016r. do września 2017r.  brane są pod uwagę dochody za rok 2014.

Wnioski  o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku ul. Warszawska 7 lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
• portalu empatia.mrpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które min. wygeneruje podpis elektroniczny);
• platformy usługowej PUE  ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( należy rozpocząć od założenia konta);
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
• Elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto).

UWAGA! 
Świadczenie wychowawcze na wnioski  złożone w okresie od dnia 01 kwietnia 2016r. do dnia 01 lipca 2016r. ( włącznie) zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016r.

Wypłata świadczenia wychowawczego następuje nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca za pośrednictwem wskazanego przez wnioskodawcę rachunku bankowego.

 

poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016