Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która od 1990 roku realizuje na terenie
Gminy  i Miasta Szadek zadania z zakresu pomocy społecznej tj.  zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w Szadku przy ulicy Warszawskiej 7 ( 1/2 budynku , 4 pomieszczenia).

Godziny przyjmowania interesantów:   7.30 – 15.30 (  od poniedziałku do piątku).

W  ramach zadań własnych gminy z pomocy korzysta ok. 400 rodzin ( ponad 1 tys. osób w tych rodzinach) , co stanowi  ponad 14 % ogółu mieszkańców gminy. Podobnie  w  ramach  zadań zleconych gminie (tj. Świadczenia Rodzinne , Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny)  wsparcia z budżetu państwa otrzymuje  również  ok.  400 rodzin  zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016