Rejony działania pracowników socjalnych:

Joanna  KOMOŃSKA – specjalista pracy socjalnej

Miasto Szadek – ulice:  Działkowa,Kościelna, Kilińskiego ,Łaska,  Łanowa, Nadrzeczna.                                                                              
Nowe Miasto,  Opłotki, Parczewskiego, Parkowa, Piotrkowska, Polna, Prusinowska, Rynek , Senatorska, Sieradzka, Stodolniana, Widawska, Wilamowska (wtym bloki : 14,16,18), Osiedle (Szadkowice Ogrpdzim).  
                                                                                                                                                
Katarzyna KOWALSKA – specjalista pracy socjalnej
                                                                 
 Miasto Szadek – ulice: Aleje 3-go Maja, Bobownia, Glinianki, , Osiny, Uniejowska, Szosa Uniejowska.
 Wsie:   Antonin, Dziadkowice, Górna Wola,  Kobyla Miejska, Krucica, Lichawa Łobudzice, Piaski, Rzepiszew , Tarnówka, Wilamów, Wola łobudzka , Folwark, Janów.
                                                                                                                                                                               
Małgorzata NOWAK - specjalista pracy socjalnej

Wsie:   Boczki, Choszczewo, Karczówek , Kotliny, Kotlinki, Jamno, Krokocice, Łodzia, Tomaszew , Kromolin Nowy, Kromolin Stary, Aleksandrów, Reduchów, Sikucin, Hamentów, Wola Krokocka, Kortnaty, Brądy, Starostwo Szadek, Wielka Wieś,Rzeszówka,Wola Krokocka.                                                                                                                                                                                         
Agnieszka  WERECKA - specjalista  pracy socjalnej

Miasto Szadek – ulice:  Warszawska ( w tym bloki: Warszawska 17, 19), Przatowska, Grabowiny.

Wsie: Borki Prusinowskie, Grzybów, Góry Prusinowskie, Ogrodzim,  Prusinowice , Czarny Las, Przatów, Przatówek DPS, Przybyłów, Szadkowice,Wardęga, Leśniczówka, Stacja  PKP.                                                                                                                                                                                     

                                                                                           niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016