1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016r. poz. 169, 195).

          http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/169/1

          http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195/1

piątek, 2 października 2020 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016