1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami.);   http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/163/1
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058);                                                                  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1058/1
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego  (Dz. U. z 2012r. poz.712).                                                                                                    http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/712/1
czwartek, 4 marca 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016