Od 2009 roku przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku działa Punkt Konsultacyjny. Z porad konsultacji specjalistów korzystają osoby/ rodziny - mieszkańcy gminy Szadek borykający się z różnego rodzaju problemami życiowymi ( m in. alkoholizmem,  narkomanią , przemocą  w rodzinie  problemami wychowawczym  z dziećmi).
Porad, konsultacji udzielają: specjalista pracy socjalnej, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.
Porady, konsultacje udzielane są bezpłatnie.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016