Świadczenia rodzinne  przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, którzy spełniają określone Ustawą o świadczeniach rodzinnych warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania , przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

wtorek, 21 stycznia 2020 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016