Świadczenia rodzinne  przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, którzy spełniają określone Ustawą o świadczeniach rodzinnych warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania , przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016