Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych ma prawo do pomocy i wsparcia , a obowiązek wspierania rodziny oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorząddu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016