1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015r. poz.332 ze zmianami);

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/332/1    

2. Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie utworzenia przez Gminę i Miasto Szadek placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą  „Świetlica Środowiskowa” w ramach struktur organizacyjnych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szadku.  

Pobierz "Uchwała nr XXV/170/2012".PDF

niedziela, 28 lutego 2021 roku
Wszystkie prawa zastrzeżone Jakub Przytuła © 2016